تمام کاربران ورد در هنگام چاپ اسناد خود با مسئله ضایعات چاپی آشنا هستند.برای رفع این مسئله می توانید از قابلیت zoom در کادر محاوره ای Print کمک بگیرید و به جای چاپ یک صفحه از سند Word روی یک ورق کاغذ که به صورت پیش فرض تنظیم شده است ، چندین صفحه را در یک ورق کاغذ چاپ کنید . بدین ترتیب تمام صفحات تنها روی تعداد کمی کاغذ چاپ می شوند و اگر صفحات نیازی به ویرایش نداشتند،می توانید آن ها را در حالت قبل چاپ کنید.بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. روی دکمه Office کلیک کنید.

  2. روی دکمه Print کلیک کنید تا کادر محاوره ای Print نمایش داده شود.

  3. در قسمت Zoom و در مقابل عبارت Pages per sheet تعداد صفحاتی که می خواهید روی یک ورق کاغذ چاپ شود را انتخاب کنید(حداکثر امکان انتخاب چاپ شانزده صفحه در یک ورق کاغذ وجود دارد.)

  4. روی دکمه Ok کلیک کنید تا سند مورد نظر با تنظیمات جدید چاپ شود.

منبع: مجله عصر شبکه شماره 61

دسته ها : آموزش برنامه
يکشنبه بیست و چهارم 9 1387

نرم افزار Word مشابه پوشه My Recent Documents ویندوز، به طور پیش فرض فهرستی از آخرین سندهای باز شده (Recent Documents) را ذخیره می کند. این قابلیت سرعت دسترسی به فایل و سندهای پر کاربرد را افزایش می دهد.به طور پیش فرض هفده سند در این فهرست ذخیره می شوند که امکان تغییر این عدد وجود دارد. برای اعمال تغییرات در تنظیمات فهرست آخرین سندهای باز شده مراحل زیر را دنبال کنید: 

 

  1. روی دکمه Office کلیک کنید.( همان لوگوی ماکروسافت آفیس که در سمت چپ بالای پنجره است )
  2. روی دکمه Word Options کلیک کنید.
  3. در ستون سمت چپ روی عبارت Advanced کلیک کنید.
  4. در قسمت Display و در مقابل عبارت Show this number of Recent Documents مشاهده می کنید که عدد هفده قرار گرفته است . برای تغییر تعداد آخرین اسناد باز شده ، می توانید عددی را بین صفر تا پنجاه وارد کنید. طبیعتاً با وارد کردن عدد صفر، هیچ سندی در فهرست آخرین سندهای باز شده ذخیره نمی شود.
  5. روی دکمه Ok کلیک کنید.

برای قرار گرفتن همیشگی یک سند در این فهرست ، روی شکلک سنجاقی که در کنار نه سند آخر قرار گرفته است ، کلیک کنید.

منبع : مجله عصر شبکه شماره 61

دسته ها : آموزش برنامه
يکشنبه بیست و چهارم 9 1387
X